ناهاتاک

ناهاتاک یعنی ..

ناهاتاک

ناهاتاک یعنی ..

ناهاتاک

ناهاتاک یک واژه ارمنی است
آن را در کتاب مسیح در شب قدر یافتم!
این واژه به معنای شهـــــید است.
میخانه ای با شرابی طهور از کتب فاخر!

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۵
آبان

خیانت؛ واژه ای قدرتمند در جهت براندازی یک قوم،قبیله،مملکت،جهانی و حتی یک انسان! و این ها همه از دل یک اتفاق به نام انسان راهی به جهان بیرون پیدا می کند.آنجا که شخص از کسی یا چیزی ناراضی است.عدم رضایت از شرایط موجود او را وادار می کند تا دست به انقلابی بزند. هرچند شاید در ابتدا چون آتش زیر خاکستر در لفافه و حجاب ظاهر گردد آنگاه در معرض گرد بادهای این شورش که قرار گرفت؛ ظاهر عیان می کند و نقاب از رخ بر می دارد.


غروب آفتاب در آندلس"بدان که شیر را جز با مکر و حیله نمی توان شکار کرد و آهن را جز با آهن نمی توان کوبید"  این جمله را به خاطر داشته باش تا برایت بگویم.

رم،واتیکان،کاخ پاپ

براق بن عمار سردار مسلمان عرب با ایلدفونس از بزرگان مسیحیت گفت و گو می کند.دوک ونیز هم با آنهاست.ایلدفونس به براق بن عمار می گوید: « ای قهرمان! بدان که پاپ از همه بارون های اروپا دعوت کرده و از آنها درباره ی باز پس گرفتن اسپانیا از مسلمانان

  • عین-کاف
۱۲
آبان

کودکی! واژه ای که تنها لفظ آن برای ما باقی مانده و البته بی شمار خاطرات ترش و شیرین.روزگاری که امکانات زندگی کم بود اما به غایت گرم و پر شور .این ادعای هر کسی است که در آن دوران زیسته است.

چه بسیار آداب و رسوم که فدای ورود عجولانه مدرنیته گردید.سبک زندگی ها متناسب تر با مناسبت ها بود.برای نوروز به شکلی بودیم و برای محرم به شکلی دیگر.شادی سبکی داشت و عزا سبکی دیگر. امروز ما فاصله گرفته ایم و این محصول خلط شدن فرهنگ خودی با غیر خودی است و دراین معادله که شباهت زیادی به نامعادله دارد نمی توان سرانجام خوبی را متصور بود. ما کیفیت ها را قربانی و ذبیح کمیت ها کردیم .غافل این که کیفیت از شاخصه های حیاتی یک شیعه از تبار تمار و عمار و سلمان است.

اربعین حسینی

امکان حضور در تاریخی دیگر


اربعین فرصت ساختن و مرمت دوباره فرهنگ از هم گسیخته  شیعه تمدن ساز است.شیعه ای که رسالتی جهانی دارد و  ردپایش در همه تاریخ گواه این حقیقت است که  من،تو،ما،شماآمده ایم تا بسازیم و نسوزیم و سازش نکنیم و این گونه منتظر آمدن اویی باشیم که جهان را خواهد ساخت .

آن چنان حرکت پیاده روی اربعین بزرگ و صاحب عظمت است که زبان از بیان آن قاصر  و رسانه در به تصویر کشیدن آن ناتوان و تسلیم.اربعین در این سال ها کمیتی بی نظیر به خود گرفته و این شور راهی کوتاه مانده تا در شعور آدمیان سریان یابد. البته بدان معنا نیست که درکی از این اتفاق تاریخی نداریم بل

  • عین-کاف
۰۲
آبان

تقابل! قرار گرفتن دو نیرو،دو فکر متضاد با انگیزه های متفاوت. هر کدام در پی راهی است تا دیگری را بر زمین بکوباند.اصلا این تقابل هاست که زیبایی به داستان ها و فیلم های ماندگار داده است.اما این امر قطعی و همیشگی نیست؛چرا که داستان،داستان زندگی ماست و ما بازیگران این زندگیِ شبه داستانی!

یکی از تقابل هایی که تمام قد گلوی یکدیگر را در هم فشرده اند،تقابل سنت گرایی و مدرنیته است.تقابلی که به هیچ عنوان پایانی نداشته و انتخاب پیروز و غیر پیروز تنها به جهان بینی و نوع نگرش هر فردی بازمی گردد. شاید همین آزاد بودن در انتخاب باعث شده تا این جدال نفس گیر هرگز پیروز واقعی و حقیقی به خود ندیده باشد.

نوره (واجبی) درمانی
دعوای طب سنتی یا طب جدید یکی از بزرگترین تقابل های قرن ماست.زبیده خدائی می کوشد تا با تألیف این کتاب در جهت احیای سبک زندگی دینی،گامی به سوی تندرستی بردارد.

خدائی دست از کیمیا گری معمول شعرا و اندیشمندان شسته و پرده از راز اکسیری برداشته که به واقع کیمیا گری می کند. واجبی که فقط گرد فراموشی آن را فرا نگرفته بلکه بوق ها و اژدها و غول های هفت سر تبلیغات خواسته تا دیگر اثری از آن نباشد.از نظر او  نوره

  • عین-کاف