ناهاتاک

ناهاتاک یعنی ..

ناهاتاک

ناهاتاک یعنی ..

ناهاتاک

ناهاتاک یک واژه ارمنی است
آن را در کتاب مسیح در شب قدر یافتم!
این واژه به معنای شهـــــید است.
میخانه ای با شرابی طهور از کتب فاخر!

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۸
خرداد

بحثی است دراز در این که چهره ها،شخصیت های تاریخ را می سازند یا تاریخ چهره ها را می سازند،اما هر یک از این دو روایت راست باشد و یا شق سومی وجود داشته باشد که تاریخ یا چهره ها بر یکدیگر اثر می گذارند و از این تأثیر و تأثر روند تاریخ تغییر می کند،مقوله ای است که جای تأمل دارد.اما بی گمان در تاریخ معاصر جهان،چهره ای ظهور کرده است که برخاسته از یک جریان تاریخی نبوده،لکن تاریخ را متأثر گردانیده و نه تنها در مسیر تاریخ کشور همسایه مان یعنی روسیه تزاری اثر گذارده که بر تاریخ جهان،اثری عظیم بر جای نهاده است.

راسپوتین

پرنس ژولین پسر عموی نیکولای دوم آخرین امپراتور روسیه تزاری که در نهایت عسرت و تنگدستی در پاریس زندگی می کرد،اقدام به انتشار این کتاب کرد.این کتاب در کشورهای اروپا و آمریکا مخصوصا ممالک فرانسوی زبان جهان چنان یا اهمیت تلقی گردید و آنچنان مورد استقبال واقع شد و به فوریت به زبان انگلیسی و اسپانیولی نیز ترجمه شد و 17 میلیون نسخه از آن

  • عین-کاف